Recent launches

Shree

Date of Launching: 07/02/2018
Length: 70 feet
Width: 20 feet

Mazuma

Date of Launching: 20/11/2017
Length: 75 feet
Width: 22 feet

Al-Ameen

Date of launching: 01/02/2018
Length: 77
Width: 20

RASHIDA A. AZIZ

Double cabin fishing Percien
Date of launching: 11/10/2017
Length: 75 footer
Width: 23 footer

SRI DURGAPARAMESHWARI -2

Date of Launching: 05/10/2017
Length: 75 feet
Width: 22 feet

PRAGATHI

Date of Launching: 31/08/2017
Length: 54 feet
Width: 17 feet

MAHAVEER - IV

Date of launching: 25/09/2017
Length: 78 feet
Width: 22 feet

SEA QUEEN 1

Date of launching: 17/08/2017
Length: 75 feet
Width: 22 feet

NAMAN NEHA

Date of Launching: 13/08/2017
Length: 78 feet
Width: 24 feet

ANGEL GABRIEL

Date of Launching: 09/08/2017
Length: 78 feet
Width: 21 feet

POORNAKALA

Date of launching: 10/08/2017
Length: 78 feet
Width: 21 feet

WINNERS

Date of launching: 06/08/2017
Length: 78 feet
Width: 24 feet